Předseda výboru:  as. MUDr. Radovan Vlk   

Pracoviště: 
E-mail:

 

Gynekologicko-porodnická klinika Královské Vinohrady
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Vedoucí lékař porodnického oddělení

 

Místopředseda: prof. MUDr. David Cibula, CSc.

 

Pracoviště: 

 E-mail:

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 • vedoucí Onkogynekologického centra
 • zástupce přednosty pro vědu, výzkum a postgraduální vzdělávání
Člen výboru – pokladník: MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.  

Pracoviště: 
E-mail:

Gynekologicko - porodnická klinika MU a FN Brno
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • zástupce přednosty kliniky pro LPP PRM Obilní trh
Člen výboru:  prim. MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D.  

Pracoviště:  


E-mail:

Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Člen výboru: doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.  

Pracoviště:


E-mail:

Gynekologicko-porodnická klinika UJEP( Universita J.A. Purkyně), MNUL (Masarykova nemocnice) v Ústí nad Labem

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky
Člen výboru: doc. MUDr. Michal Mára, CSc.   

Pracoviště:
E-mail:

         Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • vedoucí endoskopického pooperačního oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
 • vedoucí centra pro komplexní diagnostiku a léčbu děložních myomů (při Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze)
 • předseda Endoskopické sekce ČGPS a ČLS JEP
 • člen International Board of Postoperative Adhesion Prevention in Gynecology (ESGE)
Člen výboru: prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.  

Pracoviště:

E-mail:

Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice milosrdných bratří Brno 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • primář oddělení
 Člen výboru:  prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Pracoviště:
E-mail:

Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • přednosta Gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Jihlavě
 • náměstek ředitele Nemocnice Jihlava pro vědu, výzkum a školství (NVVŠ)
 • předseda Jihlavské medicínské akademie (JIMEA)
 • místopředseda Vědecké rady Nemocnice Jihlava
 • odborný garant gynekologie a porodnictví Katedry zdravotnických studií, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
 • šéfredaktor periodika Moderní gynekologie a porodnictví

 Člen výboru:

 

 

 

Pracoviště:

 E-mail:

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

 

 

 

Fakultní nemocnice Ostrava

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Člen výboru:

 prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

 

 Pracoviště:

 E-mail:

Gynekologicko-porodnická klinika, Nemocnice na Bulovce

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Revizní komise

Člen revizní komise:  doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.   

 

Pracoviště:

E-mail:

Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

 • primář kliniky
Člen revizní komise: prim. MUDr. Dušan Kolařík, Ph.D.

 

 

Pracoviště:

E-mail:

Oddělení gynekologie a porodnictví, Nemocnice Nymburk s.r.o.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • primář oddělení

   

 

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies