Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás pozvali na 10. konferenci nemocničních gynekologů a porodníků, která se tentokrát uskuteční ve dnech 11. 11. - 13. 11. 2021 v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev v Liberci.

Rok 2020 se nám všem určitě vryje do paměti. To, co jsme díky pandemii Covid 19 prožívali a co ještě doznívá, jsme nikdo nás nikdy nezažil a ani v nejčernějších snech nečekal. Museli jsme se naučit žít s rouškou na obličeji, omezit vzájemné kontakty. Na dlouhé týdny se zastavil společenský a kulturní život. Oželeli jsme zahraniční dovolené. Provoz na pracovištích se na čas utlumil a podřídil se pandemii. Děti se však navzdory okolnostem rodily dále. Byly zrušeny i všechny naše odborné konference, na kterých jsme se tradičně potkávali. Život se nezastavil, ale na čas nepříjemně utlumil.

Celostátní konference SNGP bude letos jednou z mála příležitostí ke společným setkáním gynekologů a porodníků pracujících v lůžkových zařízeních od fakultních nemocnic po lůžková oddělení krajských, městských a privátních nemocnic.

Konference představí témata pokrývající celou šíři oboru. V programu naleznete jak edukační přehledové přednášky, tak sdělení pokrývající vlastní výzkum. Tradičně je zde vyhrazen prostor k aktivní účasti pro mladé kolegy v předatestační přípravě, aby zde prezentovali zajímavé výsledky ze svých pracovišť buď orální formou nebo v posterové sekci.

Pevně věříme, že program bude dostatečně atraktivní nejen pro lékaře pracující v nemocnicích, ale i pro ambulantní gynekology a porodní asistentky, a že každý v něm najde, co jej zajímá.

Program je rozdělen do bloků podle hlavních specializací oboru, jakými jsou onkogynekologie, perinatologie a feto-maternální medicína, reprodukční medicína a minimálně invazivní chirurgie, urogynekologie, ultrazvuk a prenatální diagnostika a mamologie.

Stejně jako v minulých letech budou připraveny workshopy na aktuální témata denní praxe.

Nedílnou součástí konference bude již tradiční sportovně-společenský večer, který jak doufáme uspokojí soutěživé sportovně založené účastníky i jejich fanoušky.  

 

Věříme, že konference splní vaše očekávání jak po odborné, tak po společenské stránce.

 

doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
prezident Konference SNGP 2020

as. MUDr. Radovan Vlk   
předseda SNGP

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies