Vědecký program konference naleznete ZDE


Seznam e-posterů naleznete
ZDE

 

SEKCE ODBORNÉHO PROGRAMU

 • Onkogynekologie
 • Perinatologie a fetomaternální medicína
 • Reprodukční medicína a minimálně invazivní chirurgie
 • Urogynekologie
 • Ultrazvuk a prenatální diagnostika
 • Mamologie

PŘEDKONFERENČNÍ WORKSHOPY

 • Extrakční operace
 • Vaginální ultrazvuk
 • Kolposkopie
 • CTG

DISKUSNÍ FORUM

 • Dříve vyslovené přání


E-POSTEROVÁ SEKCE


KEYNOTE LECTURE

Jaký by měl být současný lékař

Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

 

SPECIÁLNÍ ZVANÁ PŘEDNÁŠKA

Recent advances in Induction of Labour

Janesh Gupta, Professor of Obstetrics and Gynaecology, Editor-in-Chief of EJOG

University of Birmingham, Birmingham Women’s Hospital

 

SPONZOROVANÁ PŘEDNÁŠKA SPOLEČNOSTI: AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Jak můžeme prodloužit přežití a zlepšit kvalitu života pacientek s ovariálním karcinomen?

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Gynecologic Oncology Centre, General University Hospital in Prague, Czech Republic

 

SPONZOROVANÁ PŘEDNÁŠKA SPOLEČNOSTI: ROCHE s.r.o., Diagnostics Division

Pozitivní sFlt-1/PlGF... a co dál?

Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

 

SATELITNÍ SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI: Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.

Uterine fibroids’ management with UPA

Jacques Donnez, Professor Emeritus, Université Catholique de Louvain, Director of Infertility Research unit (SRI), Brussels, Belgium

 

SATELITNÍ SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI: Alexion Pharma Czech s.r.o.

HELLP syndrom nebo jiná trombotická mikroangiopatie?

Předsedající: doc. MUDr. Ondřej Šimetka, FN Ostrava

Program:

1/ doc. MUDr. Ondřej Šimetka: Zahájení. Vzácná diagnóza aHUS

2/ prof. MUDr. Berndt Hohenstein, Germany: “How To dissect thrombotic microangiopathies in pregnancy: from mechanisms to modern treatment options.”

3/ doc. MUDr. Ondřej Šimetka, FN Ostrava: “Výsledky Projektu HELLP C4TMO ve FN Ostrava.”

4/ doc. MUDr. Pavel Žák, FN Hradec Králové: Kazuistika z praxe

5/ panelová diskuse - prof. MUDr. Berndt Hohenstein, doc. MUDr. Ondřej Šimetka, doc. MUDr. Pavel Žák, prim. MUDr. Jaroslav Jaromír Gumulec (FN Ostrava)

Pozvánka

 

 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a bude ohodnocena 17 kredity. 

Odborný garant: MUDr. Lukáš Hruban, PhD.

Masarykova univerzita a Fakultní Nemocnice Brno
Gynekologicko-porodnická klinika
Útvar perinatologický
Jihlavská 20, Brno

Spoluorganizátorem 8. konference SNGP je Onkogynekologická a mamologická sekce ČGPS ČLS JEP.
Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies