Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás pozvali na 9. konferenci nemocničních gynekologů a porodníků, která se tentokrát uskuteční ve dnech 21. 11. - 23. 11. 2019 v Orea Hotelu Pyramida v Praze. 

Orea Hotel Pyramida****, tradiční místo konferencí, se nachází na pražském Břevnově pár minut chůze od Strahovského kláštera, Lorety, Pražského hradu a Malé Strany. Letošní konference tak přináší kromě odborného programu i možnost navštívit nejkrásnější místa Prahy.

Konference bude již devátým společným setkáním gynekologů a porodníků pracujících v lůžkových zařízeních od fakultních nemocnic po lůžková oddělení krajských, městských a privátních nemocnic. 

Představí témata pokrývající celou šíři oboru – konference zahrnuje jak edukační přehledové přednášky, tak sdělení pokrývající vlastní výzkum. Vybraná témata zaujmou nemocniční specialisty, lékaře před atestací, ale také ambulantní gynekology a porodní asistentky. Součástí programu je i možnost prezentace vlastních výsledků formou posterů.

V programu jsou zahrnuty hlavní oblasti oboru, jakými jsou onkogynekologie, perinatologie a fetomaternální medicína, reprodukční medicína a minimálně invazivní chirurgie, urogynekologie, ultrazvuk a prenatální diagnostika a mamologie. 

Nedílnou součástí konference bude již tradiční sportovně-společenský večer, který propojí soutěživé či rekreační sportovní zážitky s výhledy na pražské panorama a samozřejmě s vynikajícím jídlem a pitím.   

Stejně jako v minulých letech budou připraveny workshopy na aktuální témata denní praxe.

Jedním z cílů konference SNGP je také poskytnout prostor mladším kolegům v předatestační přípravě, kterým tímto nabízíme možnost aktivní účasti. 

Věříme, že konference splní vaše očekávání jak po odborné, tak po společenské stránce.

  

 prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.                                                                                                                                                             prezident Konference SNGP 2019

 prof. MUDr. David Cibula, CSc.                                                                                                                                                               předseda SNGP

 

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies