Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás pozvali na 8. konferenci nemocničních gynekologů a porodníků, která se uskuteční ve dnech
22. 11. - 24. 11. 2018Hotelu GalantMikulově.

Město Mikulov patří mezi významná centra Jižní Moravy. Rozkládá se na posledních výběžcích Pálavy a je obklopeno vinicemi.        S vínem se tu lze potkat doslova na každém kroku – v historických uličkách i na barokním zámku. Mikulov má bohatou historii, která je spojena s rodem Dietrichsteinů, za jejichž působení město vzkvétalo několik staletí. Známá hrobka Dietrichsteinů je jednou z historických dominant města. Mezi časté turistické cíle patří také Svatý kopeček s kaplí svatého Šebestiána, kterou nechal       v 17. století postavit kardinál Dietrichstein. Vede sem z města raně barokní křížová cesta s pašijovými kaplemi.

Konference bude již osmým společným setkáním gynekologů a porodníků pracujících v lůžkových zařízeních od fakultních nemocnic po lůžková oddělení krajských, městských a privátních nemocnic. Věříme, že vybraná témata zaujmou také ambulantní gynekology a porodní asistentky.

Odborná část programu bude obdobně jako v předchozích ročnících zahrnovat hlavní oblasti oboru, jakými jsou perinatologie a fetomaternální medicína, onkogynekologie, urogynekologie, reprodukční medicína, minimálně invazivní chirurgie, ultrazvuková diagnostika a mamologie.

Součástí programu konference bude již tradiční sportovně-společenský večer, který je s ohledem na krásné okolí města Mikulov a tradici dobrého vína příslibem nevšedních sportovních i gurmánských zážitků.

Stejně jako v minulých letech budou připraveny workshopy na aktuální témata nemocniční praxe. Odborný program bude zahrnovat jak přehledové přednášky na vybraná témata hlavních subspecializací oboru, tak volná sdělení. Součástí konference bude rovněž možnost prezentace formou posterů.

Jedním z cílů konference SNGP je také poskytnout prostor mladším kolegům v předatestační přípravě, kterým tímto nabízíme možnost aktivní účasti.

Věříme, že konference splní vaše očekávání jak po odborné, tak po společenské stránce.

MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.
prezident Konference SNGP 2018

prof. MUDr. David Cibula, CSc.
předseda SNGP

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a bude ohodnocena 17 kredity.

Odborný garant: MUDr. Lukáš Hruban, PhD.

Masarykova univerzita a Fakultní Nemocnice Brno 

Gynekologicko-porodnická klinika

Útvar perinatologický 

Jihlavská 20, Brno

 

      Spoluorganizátorem 8. konference SNGP je Onkogynekologická a mamologická sekce ČGPS ČLS JEP.

Intranet - členská sekce

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies