Organizační výbor

Prezident konference: MUDr. Lukáš Hruban, PhD.

Členové organizačního výboru:
prof. MUDr. David Cibula, CSc.
MUDr. Petr Janků, PhD.
doc. MUDr. Michal Mára, CSc.
prim. MUDr. Zdeněk Adamík, PhD.
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
MUDr. Ivan Huvar, CSc.
prof. MUDr.Aleš Roztočil, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, PhD. MBA
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
MUDr. Radovan Vlk

      Spoluorganizátorem 8. konference SNGP je Onkogynekologická a mamologická sekce ČGPS ČLS JEP.

Intranet - členská sekce

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies