WORKSHOPY

 

Poplatek

Místo konání

Kapacita

Laparoskopická a miniinvazivní hysterektomie

(11. 11. 2021)

650 Kč

Clarion Grandhotel Zlatý Lev

Bude upřesněno

Vaginální extrakční operace (11. 11. 2021)

650 Kč

Clarion Grandhotel Zlatý Lev

40 

Kolposkopie (11. 11. 2021)

650 Kč

Clarion Grandhotel Zlatý Lev

40

CTG – intrapartální monitorování plodu (11. 11. 2021)

650 Kč

Clarion Grandhotel Zlatý Lev

Bude upřesněno

 

 

WORKSHOPY

 

Workshop Laparoskopická a miniinvazivní hysterektomie

M. J. Halaška, D. Kolařík, B. Sehnal

První zmínka v odborném tisku o hysterektomii s laparovaginálním přístupem – LAVH (Reich, 1988) a s nevelkým časovým odstupem i publikace techniky čistě laparoskopické hysterektomie – TLH (Reich, 1992) znamenaly velký mezník v operačním přístupu u gynekologických operací. Metodika laparoskopických hysterektomií je běžně zařazena na všech gynekologických pracovištích. Nutný je ale kritický pohled na jednotlivé detaily miniinvazivních technik.

 

Workshop zaměřený na laparoskopické a vaginální provedení hysterektomie bude složen ze dvou částí. Teoretická část zahrnuje indikace, instrumentárium a rozbor komplikací. V praktické části budou formou videoprezentací z několika pracovišť prezentovány rozdílné postupy podle jednotlivých operačních škol. Součástí je interaktivní vedení workshopu, které má zajistit zapojení jak přednášejících, tak posluchačů.

 

Workshop Vaginální extrakční operace

T. Binder, A. Roztočil, O. Šimetka

A. Roztočil: Porodnické kleště
O. Šimetka: Vakuumextrakce
T. Binder: Extrakce plodu v poloze koncem pánevním
T. Binder: Dystokie ramének

 

Workshop Kolposkopie

L. Rob

Workshop bude v první části zaměřen na tréning jak identifikovat a interpretovat jednotlivé znaky abnormálních nálezů, LG lézí, HG lézí včetně úskalí identifikace karcinomů. V druhé části bude interaktivní blok ukázek nálezů včetně řešení a alternativních postupů s aktivním zapojením účastníků.

Diskutující – T. Pichlík, M. Větrovská, ostatní účastníci

 

Workshop CTG – intrapartální monitorování plodu, intrapartální hypoxie plodu

L. Hruban

• hodnocení intrapartální kardiotokografie dle klasifikace FIGO 2015
• patofyziologie intrapartální hypoxie plodu
• následky intrapartální hypoxie
• typy intrapartální hypoxie
• intrauterinní resuscitace plodu
• praktické příklady, rozbor klinických případů 

 

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies