Workshopy  

Workshopy je možno objednávat přes on-line registrační formulář do vyčerpaní kapacity nebo do termínu 12.11.2018 - na místě nelze.  

  Poplatek Místo konání Kapacita
Extrakční operace (22. 11. 2018) 500 Kč Hotel Galant 30
Vaginální ultrazvuk (22. 11. 2018) 500 Kč Hotel Galant 40
Kolposkopie (22. 11. 2018) 500 Kč Hotel Galant vyprodáno

CTG (22. 11. 2018)

500 Kč Hotel Galant 50

 Všechny workshopy se budou konat v hotelu Galant v Mikulově.

 

Workshop Extrakční operace
(salónek Pálava)

T. Binder, A. Roztočil, O. Šimetka

prezentace:
1. porodnické kleště
2. vakuum extrakce
3. extrakce plodu v poloze koncem pánevním
4. dystokie ramének

praktický trénink na dvou fantomech 

 

Workshop Vaginální ultrazvuk
(salónek Sauvignon)

F. Frühauf, V. Weinberger

1. Patologie děložního hrdla a těla v ultrazvukovém obraze
2. Diferenciální diagnostika adnexálních lézí
3. Live-scan

Anotace: Účastníci workshopu budou seznámeni s teoretickými i praktickými aspekty vaginálního ultrazvukového vyšetření vycházejícími s nejnovějších poznatků. Hlavním záměrem je prohloubit dovednosti posluchačů v ultrazvukové diferenciální diagnostice pánevních patologií. V rámci kurzu budou prezentována videa s nálezy nejčastějších benigních a maligních gynekologických nádorů doprovázená výkladem a doporučeními pro klinickou praxi. Součástí workshopu bude rovněž live-scan podrobně demonstrující metodiku vyšetření a postupy k dosažení optimálního zobrazení pánve.

 

Workshop Kolposkopie
(salónek Tramín)

H. Robová, J. Sláma

1. Jak rozpoznat high-grade lézi
2. Jak rozpoznat invazivní karcinom
3. Kolposkopie a management nálezů v graviditě a v postmenopauze
4. Pozitivní okraje po konizaci, úloha hysterektomie a sledování
diskuse

Anotace: V průběhu první části workshopu budou formou teoretických přednášek i praktických případů demonstrovány kolposkopické znaky a nálezy závažných prekanceróz a invazivních nádorů včetně diferenciální diagnostiky a optimálního managementu.

Ve druhé části, budou diskutovány nálezy ve specifických životních obdobích ženy – v graviditě a postmenopauze, možné postupy po nesanačních konizacích, indikace k hysterektomii a poléčebné sledování.

 

Workshop CTG – Intrapartální hypoxie plodu, monitorování plodu za porodu
(sál Aurelius)

L. Hruban

Anotace: Patofyziologie intrapartální hypoxie plodu, následky intrapartální hypoxie, typy intrapartální hypoxie, hodnocení intrapartální kardiotokografie dle nové klasifikace FIGO 2015, intrauterinní resuscitace plodu, další metody intrapartálního monitorování plodu, praktické příklady, rozbor klinických případů.

  

      Spoluorganizátorem 8. konference SNGP je Onkogynekologická a mamologická sekce ČGPS ČLS JEP.

 

Intranet - členská sekce

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies