Děkujeme za Váš zájem o Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků, které je dobrovolným profesním sdružením nezávislým na ČGPS (SNGP není totožné se Sekcí gynekologů a porodníků lůžkových zařízení). V případě, že máte zájem stát se členem SNGP, můžete se online zaregistrovat a využívat těchto výhod:

  • výrazně snížený registrační poplatek na každoroční konferenci SNGP
  • přístup k příspěvkům předneseným na proběhlých konferencích SNGP (na webu SNGP v sekci e-learning)
  • pravidelný newsletter s aktuálními informacemi
  • možnost využít práv člena SNGP, mezi která patří: podílet se na činnosti, volit a být volen do orgánů SNGP, obracet se na orgány SNGP s návrhy, podněty, požadavky a stížnostmi,

Valná hromada SNGP

Vážení členové SNGP, 

Chtěli bychom Vás pozvat na Valnou hromadu SNGP, která se uskuteční v pátek, 22. 11. 2019, od 15:35 do 16:35 v hlavním sále SUN I&II, v hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6, kde se také koná konference SNGP. 

Program VH:

•         Výsledky voleb do výboru SNGP 

•         Změna stanov

•         Členská základna

•         Finanční situace

•         Projekt E-learning

Spoléháme na účast členů SNGP, bez které není valná hromada usnášení schopná.

Výbor SNGP. 

      Výsledky voleb do výboru SNGP – zde ke stažení

__________________________________________________________________________________________________________

Volby do výboru SNGP pro volební období 2020 - 2024

Vážení členové SNGP,

chtěli bychom Vás informovat, že v letošním roce se budou konat volby do výboru SNGP. Volby budou probíhat elektronicky, jednokolově a tajně.

Termín konání voleb bude od 1. 10. do 31. 10. 2019.

Více informací naleznete ZDE

 _________________________________________________________________________________________________________

Konference SNGP 2019

Těšíme se na setkání s Vámi při 9. konferenci nemocničních gynekologů a porodníků, která se uskuteční v termínu 21. - 23. 11. 2019  v Praze.

Sledujte naše webové stránky!

 ___________________________________________________________________________________________________________

Staňte se partnerem konference SNGP!

Budeme rádi, pokus se stanete partnerem letošní konference SNGP.  Aktuální nabídku naleznete zde.

 _________________________________________________________________________________________________________

Staňte se partnerem SNGP!

Prioritou roku 2019 je pro SNGP rozvoj vzdělávací platformy E-learningu.                                                                                    Je to prostor, o který plánujeme významně rozšířit webové stránky a díky kterému vznikají i nové možnosti pro firemní propagaci. Na tuto platformu budeme významně směřovat pozornost členů Sdružení a zároveň předpokládáme, že díky této odborné nadstavbě rozšíříme i členské řady.                                                                                                                                       

Více informací o podpoře E-learningu naleznete v partnerské nabídce pro rok 2019.

___________________________________________________________________________________________________________

Nová kontraindikace, požadavky na sledování jaterních funkcí a omezení indikace pro přípravek Esmya (ulipristal acetát)

Společnost Gedeon Richter Plc., Maďarsko ve spolupráci s Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Státním ústavem pro kontrolu léčiv dne 1. 8. 2018 rozeslala informační dopis pro zdravotnické pracovníky týkající se nové kontraindikace, požadavků na sledování jaterních funkcí a omezení indikace pro přípravek Esmya (ulipristal acetát). Dopis je k dispozici ke stažení také ZDE

 

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies