2. KONFERENCE NEMOCNIČNÍCH GYNEKOLOGŮ A PORODNÍKŮ (2012) (dle autora)

MAMOLOGICKÁ PROBLEMATIKA U MUŽŮ
MUDr. M. Bendová (8 min.)

INDUKCE PORODU
doc. MUDr. T. Binder, CSc. (20 min.)

FETÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE
MUDr. M. Břešťák Ph.D. (20 min.)

RESECTION MASTER – PŘÍNOS, ZKUŠENOSTI
MUDr. J. Cibulka, MUDr. J. Bouda (8 min.)

DŮLEŽITÉ INFORMACE Z NOVÝCH VYHLÁŠEK – ZMĚNY V OBSAHU PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY,
ZMĚNY V PÉČI O PACIENTKY S INFEKCÍ CHLAMYDIA TRACHOMATIS
MUDr. PhDr. P. Čepický, CSc. (5 min.)

NEKOTVENÝ IMPLANTÁT PŘI LÉČBĚ SYMPTOMATICKÉHO SESTUPU II.–III. STUPNĚ – PROSPEKTIVNÍ STUDIE
MUDr. K. Dlouhá (8 min.)

PŘEDASTAČNÍ PŘÍPRAVA OPERAČNÍHO ŘEŠENÍ PORODNÍHO PORANĚNÍ
MUDr. R. El Haddad (8 min.)

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU TACHOSIL PŘI LAPAROSKOPICKÝCH VÝKONECH V GYNEKOLOGII
MUDr. M. Fanta, Ph.D. (25 min.)

GRAVIDNÍ PACIENTKA S KONGENITÁLNÍ PLETENCOVOU SVALOVOU DYSTROFIÍ LGMD2A PO ASISTOVANÉ REPRODUKCI
MUDr. M. Felsinger, doc. MUDr. M. Huser, Ph.D., MUDr. P. Vondráček, MUDr. D. Jančářová (8 min.)

MÍRA POTRATOVOSTI SPOJENÁ S PROVÁDĚNÍM INVAZIVNÍCH METOD PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY
– CVS A AMC V SOUBORU PACIENTEK KNTB ZLÍN
MUDr. A. Frantisová, doc. MUDr. I. Dhaifalah (8 min.)

PORUCHA STATIKY PÁNEVNÍHO DNA: KLASICKÉ A MODERNÍ OPERAČNÍ PŘÍSTUPY
prof. MUDr. M. Halaška, DrSC. (20 min.)

TĚHOTENSTVÍ A ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA – ANALÝZA VÝSLEDKŮ Z LET 2003–2011
MUDr. P. Hanulíková, MUDr. R. Vlk, MUDr. E. Meluzínová, doc. MUDr. T. Binder, CSc. (8 min.)

ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKA PATOFYZIOLOGICKÝCH ZMĚN HEMODYNAMIKY U PLODŮ S INTRAUTERINNÍ RŮSTOVOU RETARDACÍ
MUDr. L. Hašlík, doc. MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. J. Vojtěch, MUDr. B. Zmrhalová, MUDr. H. Heřman, MUDr. L. Haaková,
doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. (8 min.)

HODNOCENÍ PRVOTRIMESTRÁLNÍHO SCREENINGU METODOU OSCAR V LETECH 2008–2011
MUDr. J. Havalová, doc. MUDr. I. Dhaifalah (8 min.)

GYNEKOLOGICKÉ OPERAČNÍ KOREKCE U TRANSSEXUALISMU F TO M
MUDr. R. Hudeček, MUDr. R. Krajčovičová, MUDr. J. Navrátilová (8 min.)

PREVENCE, DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT PORODNÍHO PORANĚNÍ PERINEA
prim. MUDr. V. Kališ, Ph.D. (20 min.)

30 ROKOV HELLP SYNDRÓMU, 20 PRÍPADOV, 10 PONAUČENÍ
MUDr. P. Kaščák (8 min.)

EXPEKTAČNÉ (KONZERVATÍVNE) VERSUS CHIRURGICKÉ RIEŠENIE VČASNÝCH TEHOTENSKÝCH STRÁT
NA GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKEJ KLINIKE FN TRENČÍN – PROSPEKTÍVNA NERANDOMIZOVANÁ ŠTÚDIA
MUDr. P. Kaščák, MUDr. M. Krkoška, MUDr. M. Bašková, MUDr. L. Ladecká-Tomková (8 min.)

LAPAROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA A "STAGING" GYNEKOLOGICKÝCH NÁDORŮ
MUDr. J. Klát, Ph.D. (20 min.)

TOTÁLNÍ LAPAROSKOPICKÁ RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE – PUNE TECHNIKA
MUDr. J. Klát, Ph.D., prim. MUDr. O. Šimetka, Ph.D. (8 min.)

KULTIVACE SEZNAMU ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ
MUDr. D. Kolařík

VLASTNOSTI KARCINOMU PRSU – SROVNÁNÍ PŘEDOPERAČNÍCH A POOPERAČNÍCH HODNOT
MUDr. D. Kolařík, MUDr. V. Pecha, MUDr. M. Skovajsová, MUDr. M. Trnková (8 min.)

MRI KOSTĚNÉ PÁNVE U ŽEN SE SYMPTOMATICKÝM PROLAPSEM
MUDr. M. Krčmář (8 min.)

POZVÁNÍ NA WORKSHOP SIMBIONIX
L. Kyzlinková (15 min.)

ÚHRADOVÉ MECHANISMY ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE
doc. MUDr. M. Ľubušký, Ph.D.

EXPRESE γ2 ŘETĚZCE LAMININU-5 A MATRIX METALOPROEÁZY-2 U NEOPLASTICKÝCH ZMĚN DLAŽDICOVÉHO EPITELU DĚLOŽNÍHO ČÍPKU
MUDr. R. Malina, MUDr. S. Motoyama, MUDr. S. Haman, MUDr. T. Maruo (8 min.)

ENDOSKOPICKÝ "MANAGEMENT" DĚLOŽNÍCH MYOMŮ U TĚHOTENSTVÍ PLÁNUJÍCÍCH ŽEN
doc. MUDr. M. Mára, CSc. (20 min.)

PŘEDČASNÝ ODTOK PLODOVÉ VODY– AKTUALIZOVANÝ POSTUP A DOPORUČENÁ ANTIBIOTICKÁ LÉČBA
doc. MUDr. A. Měchurová, CSc. (20 min.)

INTERINDIVIDUÁLNÍ VARIABILITA PŘI HODNOCENÉ CTG
MUDr. J. Nagy (8 min.)

LIGATURA HYPOGASTRICKÝCH CÉV JAKO FERTILITU ZACHOVÁVAJÍCÍ METODA ŘEŠENÍ PERIPARTÁLNÍ HEMORHAGIE
MUDr. V. Nečaská, doc. MUDr. L. Krofta CSc., doc. MUDr. J. Feyereisl CSc. (8 min.)

HEMOSTÁZA V PORODNICTVÍ A PORUCHY PLACENTACE
doc. MUDr. A. Pařízek, CSc. (25 min.)

CIRKULUJÍCÍ NÁDOROVÉ BUŇKY V DIAGNOSTICKÉM A LÉČEBNÉM PROCESU KARCINOMU OVARIA
MUDr. J. Pavlásek, Mudr. E. Kučera, Mudr. K. Kološtová, MUDr. M. Liberko, MUDr. V. Bobek (8 min.)

SOUČASNÁ PROBLEMATIKA TRANSPORTU IN UTERO
MUDr. R. Peschout (8 min.)

ROLE LSK V DG. HPZ
MUDr. M. Pešek, MUDr. P. Chaloupka, prim. MUDr. V. Kališ, Ph.D. (8 min.)

VÝZNAM HSK, USG A HE-4 V PREDIKCI HLOUBKY MYOMETRÁLNÍ INVAZE U CA ENDOMETRIA
MUDr. J. Presl, MUDr. P. Vlasák, doc. MUDr. Z. Novotný, CSc. (8 min.)

NOVÁ DEFINICE POSTUPU LEGE ARTIS, INFORMOVANÝ SOUHLAS U ŽEN MLADŠÍCH 18 LET
A DALŠÍ NOVINKY V LEGISLATIVĚ A JEJICH DŮSLEDKY PRO NEMOCNIČNÍ PÉČI
JUDr. Ing. L. Prudil, Ph.D. (35 min.)

PRACOVNÍ SKUPINA MZ PRO PORODNICTVÍ
prof. MUDr. A. Roztočil, CSc. (8 min.)

PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI. PILOTNÍ PROJEKT V JIHLAVSKÉ PORODNICI
prof. MUDr. A. Roztočil, CSc., MUDr. L. Nádvorník, MUDr. A. Valová (8 min.)

ROLE ANTIBAKTERIÁLNÍHO ŠICÍHO MATERIÁLU V PREVENCI INFEKCE V MÍSTĚ CHIRURGICKÉHO VÝKONU
Mgr. N. Růžičková (15 min.)

VÝZNAM STANOVENÍ CHEMOREZISTENCE IN VITRO V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ OVARIÁLNÍHO KARCINOMU
MUDr. I. Sedláková, MUDr. J. Tošner, MUDr. M. Červinka, MUDr. K. Caltová, Mudr. A. Řezáč, MUDr. J. Špaček, MUDr. J. Laco, MUDr. P. Škapinec (8 min.)

KOLPOSKOPICKÉ SKÓROVACÍ SYSTÉMY
MUDr. J. Sláma, Ph.D. (8 min.)

GOODPASTUREŮV SYNDROM V TĚHOTENSTVÍ
MUDr. M. Szypulová, MUDr. M. Pastorčáková, doc. MUDr. M. Huser, Ph.D., MUDr. P. Kučerová, MUDr. O. Hrdý (8 min.)

BIOPSIE SENTINELOVÉ UZLINY V SOUČASNÉ KLINICKÉ PRAXI U ZHOUBNÝCH GYNEKOLOGICKÝCH NÁDORŮ
MUDr. L. Ševčík, Ph.D. (20 min.)

ROLE UZ PŘI DIAGNOSTICE IUGR A KORELACE S HISTOLOGICKÝM A MAKROSKOPICKÝM VYŠETŘENÍM PLACENTY PO PORODU
MUDr. K. Šnajbergová, doc. MUDr. L. Krofta, CSc., doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc., MUDr. V. Hejda (8 min.)

KONZERVATIVNÍ POSTUP V LÉČBĚ PLACENTA ACCRETA – DVĚ KAZUISTIKY
MUDr. L. Trýbová (8 min.)

PILOTNÍ PROJEKT PPP V JIHLAVSKÉ PORODNICI
MUDr. A. Valová, MUDr. L. Nádvorník, MUDr. R. Daňhelová (8 min.)

RODINNÉ PORODNÍ POKOJE V JIHLAVSKÉ NEMOCNICI
MUDr. A. Valová (8 min.)

JAKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍ FREKVENCI CÍSAŘSKÝCH ŘEZŮ?
MUDr. B. Vavřinková, doc. MUDr. T. Binder, CSc. (8 min.)

ULTRAZVUKOVÁ KLASIFIKACE ADNEXÁLNÍCH NÁLEZŮ (IOTA)
MUDr. V. Weinberger (20 min.)

NOZOKOMIÁLNÍ INFEKCE PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU
doc. MUDr. J. Záhumenský, MUDr. O. Šottner, doc. MUDr. E. Kučera, CSc. (8 min.)

BEVACIZUMAB V LÉČBĚ OVARIÁLNÍHO KARCINOMU
doc. MUDr. M. Zikán, Ph.D. (8 min.)

VOLBA ZOBRAZOVACÍ METODY V DIAGNOSTICE A STAGINGU PÁNEVNÍCH NÁDORŮ
doc. MUDr. M. Zikán, Ph.D. (20 min.)

VYUŽITÍ INVAZIVNÍ DIAGNOSTIKY KE VČASNÉ DETEKCI INTRAOVULÁRNÍ INFEKCE U TĚHOTNÝCH S PŘEDČASNÝM ODTOKEM PLODOVÉ VODY
MUDr. B. Zmrhalová, MUDr. H. Heřman, MUDr. J. Vojtěch, MUDr. L. Hašlík, MUDr. P. Velebil, doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.,
doc. MUDr. L. Krofta, CSc., doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. (8 min.)

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies