Cílem SNGP je sdružovat lékaře oboru gynekologie a porodnictví, působící v lůžkových nemocničních zařízeních, za účelem uplatnění a hájení jejich profesních zájmů.

Další cíle SNGP jsou:

  • vytváření optimálních podmínek pro výkon povolání gynekologa a porodníka v nemocničním lůžkovém zařízení
  • spolupracovat na koncepci postgraduálního vzdělávání základního oboru gynekologie-porodnictví probíhajícího v lůžkových zařízeních jednotlivých typů
  • spolupracovat na koncepci postgraduálního vzdělávání v rámci jednotlivých odborných specializací (certifikovaných kurzů)
  • zvyšování odborné a etické úrovně nemocničních gynekologů a porodníků
  • stanovení zásad smluvních vztahů mezi lůžkovými zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami
  • prosazování ekonomických zájmů nemocničních gynekologů a porodníků
  • prosazování účasti zástupců nemocničních gynekologů a porodníků při jednáních týkajících se koncepce a zajištění péče v oboru gynekologie a porodnictví v ČR
Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies