2. – 4. 11. 2012, Hotel Jana, Přerov

Hlavním tématem Výroční konference SNGP, která se konala 2. – 4. 11. 2012 v Hotelu Jana v Přero­vě, byla Diagnostika v gyneko­logii a v porodnictví.

V celém programu byla počtem přednášek nejvíce zastoupena sekce perinatologie s 18 přednáškami a onkogynekologie (10 před­nášek). Kromě 5 sekcí proběhla 2 diskusní fóra na téma Aktuální změny v legislati­vě a Kultivace sazebníku výkonů, dva kongresové workshopy (Kolposkopie, Hodnocení hypoxie plodu), firmy Nycomed a Johnson&Johnson zorganizovaly další 2 workshopy a 2 sym­posia. Bylo přijato 37 abstrakt, celkem se konference zúčastnilo téměř 250 účastníků, prezentovalo se 13 firem.

Děkujeme koordinátorům sekcí, přednášejícím, organizátorům i účastníkům za dobře zorganizovanou a dle ohlasu účastníků i zajíma­vou a úspěšnou konferenci.

 hlavní konferenční sál v Hotelu Jana  workshop firmy Nycomed a Takeda Company v salonku Amos

 

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies